พัฒนาการมาจากกลุ่ม วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ
จัดสวน ตลอด จนผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทุกระบบ ที่มีประสบการณ
์การทำงานกว่า 20 ปี มีจุดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้าน
ให้ครอบ คลุมทั่วประเทศ ไทย โดยการใช้ระบบ เครือข่าย
อินเตอร์เนตมาประกอบการปฏิบัติงานซึ่งหมายถึงการทำงานด้าน
เทคนิคทุกด้าน เช่น การออกแบบ , การ ควบคุมงาน ภาคสนาม , การบริหารงานก่อสร้าง,การจัดส่งวัสดุ ตลอดจน การประสาน
งานกับเจ้าของงานผ่านระบบอินเตอร์เนตแทบทั้งสิ้นอันเป็น
ผลทำ ให้การ ดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นตลอดเวลา
>>>>>>>>>>>>>>>>   

สมาชิก
user :
pass :
   
สมัครสมาชิกใหม่ที่นี้

Menu
เกี่ยวกับเรา
ก่อสร้าง
ซ่อมบ้าน
เปอร์สเปคทีฟ
ตกแต่งภายใน
ควบคุมงาน
ผลงาน
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ
พันธมิตรธุรกิจ
แบบบ้าน
Auction loan
ให้คำปรึกษา
บทความ
วิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
 

Link
หนังสือพิมพ์
ธนาคาร
ส่วนราชการ

Date: March 25, 2005

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ตั้งแต่ 01/01/2546

ห้องสมุด
 
คุณลักษณะของบ้านที่ดี
1. องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของบ้าน
แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรและวิศวกรรม

1.ข้อกำหนดที่สำคัญในแบบก่อสร้าง

การกำหนดมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง
1. รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
1. งานด้านโครงสร้าง
2.งานด้านสร้างตัวบ้าน
3. งานด้านสาธารณูปโภค
4.งานด้านสุขาภิบาล
5. งานตกแต่ง
งานด้านโครงสร้าง
1.โครงสร้างของฐานราก
2.โครงสร้างของเสาและคาน
3.โครงสร้างของพื้นและบันได
4.โครงสร้างของหลังคา
5.โครงสร้างของรั้ว
งานก่อสร้างตัวบ้าน
1.การก่อผนังอาคาร
2.การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
3.การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
งานด้านสาธารณูปโภค
1.การวางระบบไฟฟ้า
2.การวางระบบท่อน้ำ
 
งานด้านสุขาภิบาล
1.การวางท่อระบายน้ำ
2.การวางระบบบำบัดน้ำเสีย
งานตกแต่ง
1.การบุฝ้าเพดาน
2.การปูพื้น
3.การทาส
4.การติดตั้งดวงโคม
5.การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ
6.การติดตั้งเฟอร์นิเจอร
ประเภทและลักษณะการใช้งานของปูนซีเมนต
บัวเชิงผนังภายนอกบ้าน
หน้าต่างบานเกล็ด
ลูกบิดและกลอนล็อกประต
บานพับประต
ปั๊มน้ำและระบบท่อน้ำเพื่อการประหยัดน้ำิิิ
ะบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำร้อน
ครื่องปรับอากาศ
เครื่องดูดควัน
สัญญาณกันขโมย
ระบบตู้สาขาโทรศัพท
ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน
คุณลักษณะของบ้านกับการรับรองมาตรฐาน
 
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ก่อสร้าง | ซ่อมบ้าน| เปอร์สเปคทีฟ | ตกแต่งภายใน | ควบคุมงาน | สมาชิก | ผลงาน | เว็บบอร์ด | ถาม - ตอบ
พันธมิตรธุรกิจ | แบบบ้าน | Auction loan | ให้คำปรึกษา | บทความ | วิจัยและพัฒนา | ห้องสมุด | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์

  ทะเบียนกรมพานิชย์ธุรกิจเลขที่ 0107514703428 © copyright 2005 by srangbaan.com